Ragnarok

«Tough workwear for tough conditions at sea»

RAGNAROK er et helhetlig bekledningskonsept for røktere i oppdrettsnæringen, utviklet i samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF og sentrale aktører i oppdrettsnæringen. Kolleksjonen består av undertøy, mellomlag og ytterbekledning.

www.ragnarok.as

RAGNAROK er et helt nytt og innovativt bekledningskonsept spesielt utviklet for havbruksnæringen. I prosessen med å utvikle arbeidsklærne har vi hatt fokus på å lage arbeidsklær av høy kvalitet som skal tåle de varierende og til tider ekstreme påkjenningene det utsettes for. Arbeidstøyet skal tilby høy grad av arbeidskomfort med praktiske og funksjonelle løsninger som bidrar til å bedre arbeidsøkonomien og gjøre arbeidshverdagen både enklere og sikrere.

I Protex har vi tro på en praktisk tilnærming til produktutvikling. Vi involverte derfor sentrale næringsaktører tidlig i prosessen. Forskere og designere ved SINTEF har benyttet deres erfaringer og tilbakemeldinger aktivt i designprosessen. Dette, i kombinasjon med utmerket materialkunnskap, gjør at vi stolt kan presentere konseptet RAGNAROK BY PROTEX NORWAY.

Havbruksnæringen er både innovativ og framtidsrettet, det skal også Protex være. Målet vårt er å utvikle konseptet i takt med de endrede behov og krav som kommer og bidra til at næringen kan fokusere på sine primæroppgaver.

For mer informasjon kontakt:

Margrethe Engan Gjære
CEO
Tel: +47 72 40 51 00
Mob: +47 414 48 754
E-mail: margrethe@protex.no